Produkter

Små Orkideér

Orkideé lista

Dendrobium tenellum                                                                        119 kr
Dendrobium kingianum (monterade med spansk mossa)                     170 kr
Dendrochilum compactum                                                                 153 kr
Rubellia lateritia                                                                                110 kr
Maxillaria sophronitis                                                                         130 kr
Pleurothalis rubella                                                                            140 kr
Encyclia garciana                                                                              160 kr
Mediocalcar umboiense                                                                      135 kr
Mediocalcar decoratum                                                                      135 kr
Masdevallia hybrid                                                                             160 kr
Masdevallia minuta                                                                            160 kr
Masdevallia wendlandiana                                                                  306 kr
Stelis spec.                                                                                       140 kr
Pleurothallis niveo globula                                                                 170 kr
Epidendrum nanodes porpax (monterade)                                          120 kr
Bulbophyllum comberi  (monterade 30cm)                                         170 kr
Bulbophyllum falcatum (monterade)                                                  240 kr
Leptodes bicolor (monterade)                                                            240 kr
Coelogyne monilirachis x lentiginosa                                                  140 kr
Bulbophyllum corolliferum                                                                 289 kr
Ornithophora radicans                                                                       140 kr
Bulbophyllium frostii                                                                          140 kr
Paphiopedilum dianthum                                                                   140 kr
Dendrobium harveyanum                                                                  140 kr
Brassovola nodosa                                                                            160 kr
Oncidium fuscatum                                                                           140 kr
Dendrobium tetragonum                                                                    155 kr
Dendrobium rupianum                                                                      185 kr
Dendrobium jenkinsii                                                                        140 kr
Maxillaria sophronitis                                                                         140 kr
Oncidium fuscatum                                                                            140 kr
Laelio lundii                                                                                       155 kr
Angraecum didieri                                                                             165 kr
Aerangis spiculata                                                                             140 kr
Jumella gracilipes                                                                              155 kr

Det finns inte så många plantor av varje så det kan vara bra att skynda lite.
En hel del är blommande, och många superfint monterade.


                                                  

Magnus o Bella