Produkter




Produkter   » VÄRME » Klimatstyrning » Produkt

Biotherm Pro

Biotherm Pro

 
Digital tvåkretstemperaturstyrning

 

Med Biotherm pro kan alternativt temperatur 1 + temperatur 2 eller temperatur + tidur regleras.


De båda temperaturkretsarna kan regleras oberoende av varandra.



Temperaturstyrningen kan göras i steg på 0,2° C.



Man kan ställa om från uppvärmnings- till kylningsdrift.



Den till temperatur 2 alternativa tidstyrningen kan koppla i sekundtakt.



Alla stickplatser kan kopplas till och från manuellt.



Ett optiskt och akustiskt alarm kan ställas in.



Displayen med indikering av alla bör- och ärvärden kan belysas.



En regleringslist för två stickplatser med LED-aktivitetsindikering samt två temperatursensorer ingår i leveransen.



En minnesfunktion skyddar mot dataförlust vid strömavbrott


Artnr: Benämning: Delbetalning. Läs mer
Läs mer
Pris: Antal:
Kl 1 Biotherm Pro från 66,04 / mnd. 1 585,00/st

Tillbaka